Vítejte na stránkách Mateřská škola Kozojedy.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Charakteristika MŠ

Mateřská škola se nachází v klidné části obce Kozojedy. První budova byla postavena jako účelové zařízení mateřské školy.
Provoz byl zahájen 3. 3. 1980 s jednou věkově smíšenou třídou 30 dětí. Od 1.1. 2003 se stala mateřská škola na základě rozhodnutí Obecního úřadu v Kozojedech příspěvkovou organizací s právní subjektivitou.
Obecní úřad Kozojedy se od té doby stará o údržbu budovy. V budově je dostatečně velký prostor rozdělen do dvou částí. První je pro MŠ, druhá část slouží jako školní kuchyně. Přistaven byl zastřešený vstup do MŠ, který kryje schodiště.

V dubnu roku 2012 obec reagovala na počet nepřijatých dětí v místní MŠ a během prázdnin na školní zahradě vystavěla z vlastních finančních prostředků novou budovu pro další třídu s kapacitou 25 dětí. Budova i školní kuchyně, kterou bylo nutné dovybavit, splňuje podmínky Evropské unie. Vnitřní zařízení školy bylo převážně pořízeno z finančních darů místních občanů, podnikatelů a místních firem. Nový pavilon přivítal děti 25. 9. 2012.

Od 1. září 2013 byla navýšena kapacita druhé třídy o tři děti a tím se celková kapacita školy navýšila celkem na 56 dětí.

Prostorné třídy umožnily vytvořit pracovní centra. Prostor je rozdělen do částí pracovních koutků, které svým vybavením, velikostí a umístěním stimulují děti ke hře, práci a jiným činnostem – k pátrání, bádání, experimentování, iniciativám, tvořivosti a podporují tak přirozený rozvoj schopností, dovedností a učení. Příjemný interiér umocňuje vybavení vhodným nábytkem.

Přilehlá šatna pro děti v každém pavilonu je vybavena skříňkami s úložným prostorem na oblečení. Umývárny včetně sociálního zařízení jsou moderně vybavené, ve starším pavilonu proběhla rekonstrukce.

Další prostory jsou určeny zaměstnancům – ředitelna, kanceláře, kabinety.

Součástí školy je školní jídelna zajišťující stravování dětí. Je členěna na hlavní kuchyni a přípravny. Budova je podsklepená s místem na uskladnění brambor a technickým prostorem. Do nového pavilonu se hotové jídlo přináší v termo nosičích, strava servírována z výdejního místa.

Rozsáhlá zahrada je vybavena pro každou třídu zastřešeným pískovištěm, dále nabízí prvky pro pohybové aktivity dětí – rovnovážný most, prolézačky, zahradní domek, skluzavku, herní lavičky, balanční stupínky. Na terase i v zahradě mají děti stolky s posezením. Umělý kopec slouží k využití pro pohybové hry a zimní sporty. Celá zahrada je oplocena, okolí je osázeno keři, zelení a upraveno.

Průběžně jsou prostory školy a vybavení modernizovány. V roce 2019 byla původní budova vybavena tepelným čerpadlem a zateplena střecha. Následovalo zateplení celé budovy, nová fasáda, rekuperace a drobné úpravy vnitřních prostor.

Vstup do obou budov je opatřen otevíracím systémem s kamerou.

publikováno: 3. 7. 2023 14:49, OI Developer