Vítejte na stránkách Mateřská škola Kozojedy.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Kritéria pro příjímání dětí do MŠ

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ 

DO MATEŘSKÉ ŠKOLY KOZOJEDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/25

                                                                                         


KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

  • DO MATEŘSKÉ ŠKOLY KOZOJEDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/25


  účinnost od: 28.2.2024                                                                                          č.j.: 3/024


V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou

č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, stanovuji kritéria pro přijímání dětí do Mateřské školy Kozojedy.

Tato kritéria jsou závazná pro ředitelku mateřské školy při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

 Přednost v přijímání dětí je stanovena dle následujícího pořadí:


  1. Děti, které mají trvalé bydliště ve spádovém školském obvodu, tj. na území

 Obce Kozojedy, (v době zápisu):


  1. a) Děti 1 rok před zahájením povinné školní docházky - ke dni 31.8.2024

                 dovrší 5 let věku.
            b) Děti ve věku 5 - 3 let od nejstarších k nejmladším - nejpozději však

                 do 31.8.2024 dovrší 3 let věku.

  1. c) Děti, které mají trvalé bydliště ve spádovém školském obvodu,
  2. na území Obce Kozojedy, které dovrší 3 let věku až po 31.8.2024

                a jsou dostatečně způsobilé k předškolnímu vzdělávání.  • V jednotlivých kritériích jsou děti řazeny dle data narození.


  • Děti jsou při přijímány do nejvýše povolené kapacity mateřské školy uvedené

            ve školském rejstříku.


  • V případě dokončení stavby domu v obci Kozojedy, kde bude dítě hlášeno k trvalému pobytu, doloží rodiče potvrzení od OÚ Kozojedy.


  • Žádost o přijetí dítěte do MŠ, kterou rodiče podají po ukončení zápisu pro příslušný školní rok, bude vyřízena dle aktuálního stavu kapacity školy.


V Kozojedech dne 7.2.2024                                                            

                                                                                           Alena Šámalová, ředitelka
                                                   

publikováno: 3. 7. 2023 14:39, Alena Šámalová